POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA 15.6.2023.

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23), uprava trgovačkog društva ICF dioničko društvo za usluge sa sjedištem u Zagrebu, Bogovićeva 4, OIB: 81191879568, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 081002740 je dana 05. svibnja 2023. godine donijela odluku o sazivanju glavne skupštine Društva te objavljuje

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati dana 15. lipnja 2023. godine u 12:00 (dvanaest) sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Bogovićeva 4.

Poziv za glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka nalazi se na sljedećem linku:

Poziv za glavnu skupštinu društva ICF d.d. 15.6.2023

 

 

 

 

PRIJAVE ZA PRISUSTVOVANJE GLAVNOJ SKUPŠTINI 15.6.2023.

Na glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem opunomoćenika koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja glavne skupštine odnosno najkasnije do zaključno 08. lipnja 2023. godine pisano prijave Društvu namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Obrazac za sudjelovanje na glavnoj skupštini 15.6.2023.

Obrazac punomoći za glavnu skupštinu