JAVNI POZIV ZA UPIS I UPLATU OBVEZNICA DRUŠTVA ICF PROGRESS D.O.O. UKUPNOG NOMINALNOG IZNOSA OD NAJMANJE 6.000.000,00 KUNA DO NAJVIŠE 10.000.000,00 KUNA I DOSPIJEĆA 2026. GODINE

 

 

 

 

 

 

 

 

Društvo ICF PROGRESS d.o.o. za poslovno savjetovanje sa sjedištem u Zagrebu, Bogovićeva 4, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 081373338, OIB: 14732210731, objavljuje Javni poziv na upis i uplatu nepodređenih osiguranih obveznica društva ICF PROGRESS d.o.o., pojedinačnog nominalnog iznosa svake obveznice od 1,00 kune, nominalnog iznosa od najmanje 6.000.000,00 kuna do najviše 10.000.000,00 kuna i dospijeća 2026. godine.

ICF PROGRESS – Javni poziv na upis i uplatu obveznica s upisnicom

Obveze izdavatelja, društva ICF PROGRESS d.o.o.,  osigurane su korporativnim jamstvom društva ICF dioničko društvo za usluge sa sjedištem u Zagrebu, Bogovićeva 4, OIB: 81191879568

Odluka uprave ICF d.d. o davanju korporativnog jamstva

Ukoliko Obveznice budu izdane, Izdavatelj će zatražiti uvrštenje Obveznica na Progress tržište Zagrebačke burze d.d.