ICF dioničko društvo za usluge osnovano je 26.10. 2015. godine postupkom razdvajanja društva SN Holding d.d. Temeljem plana podjele određen je postupak razdvajanja društva prijenosom više dijelova imovine društva SN HOLDING d.d. kao društva koje se dijeli i koje prestaje na novoosnovano društvo.

Skraćena tvrtka društva je ICF d.d. Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 081002740 . Temeljni kapital društva iznosi 3.981.684,25 eura i uplaćen je u cijelosti, a podijeljen je na 100 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa. Bankovni račun društva je otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, IBAN: HR4424840081107522374.