Uprava

Ratko Bajakić
— direktor

Nadzorni odbor

Mladen Markoč
— predsjednik nadzornog odbora

Mihajlo Šesto
— zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Vladimir Češljaš
— član nadzornog odbora